Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9116) starsze karty »
numer wpisu:

2018/A/164

data: 6 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Borek, na działce ewidencyjnej numer 110, obręb 0006 Borek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Mateusz Jaskólski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/156

data: 6 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca:"Dodatek Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej (2015 r.) ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 w msc. Chodecz (działka nr 163/4, obręb Chodeczek) w związku z wykonaniem otworu awaryjnego nr 7 ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich na terenie ujęcia miejskiego w miejscowości: Chodecz (działka nr 163/4, obręb Chodeczek)".
nazwa
podmiotu:
Miasto i Gmina Chodecz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/163

data: 5 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Rabinowo, na działce ewidencyjnej numer 137, obręb 0026 Rabinowo, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Karczmarz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/155

data: 5 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek NFOŚiGW w Warszawie w sprawie podjęcia przez tut. Organ odpowiednich działań mających na celu wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości należnych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „SARNOWO I” w I i II półroczu 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r przez firmę Kopalnia Surowców Mineralnych PIO-TRANS Halina Szkudlarek jako bezprzedmiotowe.
nazwa
podmiotu:
Kopalnia Surowców Mineralnych "PIO-TRANS" Halina Szkudlarek
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/162

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr ew. 109, obręb Brzezie.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/H/43

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zmiana danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. WLO0601 A - ul. Słowackiego 20, 87-890 Lubraniec.
podmiot: P4 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/H/42

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne na dz. nr 48, 87-851 Wólka Paruszewska, gm. Boniewo.
podmiot: P4 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/184

data: 3 grudnia 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Lubrańczyk, na działce ewidencyjnej numer 115, obręb 0021 Lubrańczyk, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
zamawiający: Mateusz Jaskólski
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/161

data: 30 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Choceń o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na drodze gminnej na działce nr ew. 118/1 obręb Choceń.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/186

data: 30 listopada 2018
zakres przedmiotowy: Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) - Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Choceń z dnia 08.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: 1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.03.2014 r. znak. OŚB.6341.7.2014 udzielonego Gminie Choceń przez Starostę Włocławskiego w części dotyczacej poboru wód podziemnych z ujęcia gminnego w Choceniu składającego się ze studni głębinowych: nr 2, nr 3, nr 4, i nr 5 oraz w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych do rowu melioracyjnego ze Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu; 2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Choceniu składającego się ze studni głębinowych nr 2, nr3 i nr4 zlokalizowanych na działce ewid. 194/3 obręb Choceń oraz studni głębinowej nr 5 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 194/2 obręb Choceń do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Choceń wraz z odprowadzaniem ścieków przemysłowych - wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 191, obręb Choceń w miejscowości Choceń, gmina Choceń. W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 28 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni we Włocławku, z siedzibą ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 228, w godz. 8.00 - 16.00.
zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Zarząd Zlewni we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 9116) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij