Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8168) starsze karty »
numer wpisu:

2017/B/254

data: 18 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja - Zmienić decyzję Starosty Włocławskiego z dnia 20.07.2017r. znak: OŚB.6332.1.2017 nakazującą Państwu Markowi i Danucie Stasiak usunięcie skutków samowolnej likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego, położonego na działce nr 55, obręb Kazanki, gm. Izbica Kujawskaw ten sposób, że:  oznaczone wyrazy w pkt. II „30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji” otrzymują brzmienie: „ do dnia 30.10.2017r.
nazwa
podmiotu:
Marek i Danuta Stasiak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/232

data: 17 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wyrażenie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL - przedwczesny wyrąb w lesie stanowiącym własność wnioskodawcy, rosnącym na działce nr 78/2 w miejscowości Skoki Małe, gmina Włocławek.
dane
wnioskodawcy:
Alicja Misiak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/257

data: 17 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Pismo informujące o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku Pana Mirosława Barylskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (złomu stalowego i metali kolorowych) na działce o nr ewid. 15, obręb ewid. Józefowo, gm. Izbica Kujawska.
zamawiający: -
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/227

data: 16 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek p. Stasiak o zmianę terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włocławskiego decyzją z dnia 20.07.2017r. znak: OŚB.6332.1.2017
dane
wnioskodawcy:
Marek i Danuta Stasiak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławkuostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/260

data: 16 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej na działce o nr 24/3 w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/259

data: 16 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew zlokalizowanych w pasie drogi gminnej, na nieruchomości położonej na działce o nr 253/4, obręb Chełmica Duża, gmina Fabianki.
zamawiający: Gmina Fabianki
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/231

data: 11 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej, na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, na działce o nr 58, gm. Fabianki.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Fabianki
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/226

data: 11 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o zatwierdzenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich w miejscowości Chełmica Mała, otworem studziennym nr 1, na działce ewidencyjnej numer 64, obręb Chełmica Mała 0003", gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
dane
wnioskodawcy:
Krzysztof Wiśniewski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/253

data: 11 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Probostwo Dolne, na działce ewidencyjnej numer 93/3, obręb Probostwo Dolne 0011", gmina Lubanie, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
nazwa
podmiotu:
Adam Więconek
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/252

data: 11 sierpnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Szewo-Grabina, na działce ewidencyjnej numer 177/3, obręb Szewo-Grabina 0035", gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Paweł Jędrusiak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8168) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij