Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8510) starsze karty »
numer wpisu:

2017/B/350

data: 14 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja - zezwolenia na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych rzeki Noteci, w obwodzie rybackim Noteć Nr 2.
nazwa
podmiotu:
Marek Karczewski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/349

data: 14 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja - umarzam postępowanie wszczęte na wniosek Pawła Trybuszewskiego – pełnomocnika SG Industrial Center 02 Sp. z o.o. z/s w Warszawie, o zmianę decyzji Starosty Włocławskiego znak: OŚ.6341.18,2017 z dnia 15.09.2017r, udzielającej Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, rurociągów melioracyjnych będących w kolizji z planowaną inwestycją pn: ”Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce geodezyjnej nr 117/14, obr. ewid. Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski, w zakresie oznaczenia uprawnionego w tym pozwoleniu na podmiot: SG Industrial Center 02 Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 28 lok. 23, 03-938 Warszawa – jako bezprzedmiotowe.
nazwa
podmiotu:
SG Industrial Center 02 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/351

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na działce o nr ew. 238/2, obręb Miasto Chodecz, gmina Miasto Chodecz
dane
wnioskodawcy:
Miasto i Gmina Chodecz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/350

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na działce o nr ew. 238/1, obręb Chodecz, gm. Chodecz
dane
wnioskodawcy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/345

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego położonego na działce nr 117 obr. ewid. Rzeżewo, gm. Lubień Kujawski
dane
wnioskodawcy:
Gmina Lubień Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/A/344

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego, położonego na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez Starostę Włoclawskiego, oznaczonej nr 112, wzdłuż działek nr 114 i 115, obr. ewid. Błenna, gm. Izbica Kujawska, poprzez wykonanie w nim rurociągu o długości 56,0 mb.
dane
wnioskodawcy:
Henryk Kubiak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/385

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z dnia 12.12.2017r. Państwa Ochmańskich oraz o przystąpieniu do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w m. Guźlin, gm. Brześć Kujawski, na działce o nr ew. 378
zamawiający: Ewa i Paweł Ochmańscy
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/384

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z dnia 13.12.2017r. Państwa Skowrońskich oraz o przystąpieniu do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 w m. Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski
zamawiający: Włodzimierz i Anna Skowrońscy
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/383

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z dnia 13.12.2017r. Pani Dobrochny Ruszkiewicz oraz o przystąpieniu do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w m. Brześć Kujawski, gm. Brześć Kujawski, na działce o nr ew. 640 oraz szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w m. Brześć Kujawski, gm. Brześć Kujawski w celu nawadniania upraw rolno-sadowniczych
zamawiający: Dobrochna Ruszkiewicz
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/382

data: 13 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku z dnia 12.12.2017r. Pana Andrzeja Chmielewskiego oraz o przystąpieniu do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w m. Skibice, gm. Choceń, na działce o nr ew. 98 oraz szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w m. Skibice, gm. Choceń
zamawiający: Andrzej Chmielewski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8510) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij