Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8671) starsze karty »
numer wpisu:

2018/B/31

data: 15 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja określająca zadania gospodarcze dla lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa, którego właścicielem jest Renata Maciejczak, na działkach o nr 30/7 i 30/10 położonych w m. Smogorzewo, gmina Lubraniec w zakresie wykonania zabiegu - czyszczeń późnych ze szczególnym uwzględnieniem posuszu oraz drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe.
nazwa
podmiotu:
Renata Maciejczak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/30

data: 15 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja określająca zadania gospodarcze dla lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa, którego właścicielem jest Rafał Maciejczak, na działkach o nr 123/2 i 124/2 położonych w m. Łąki Wielkie, gmina Boniewo w zakresie wykonania zabiegu - czyszczeń późnych ze szczególnym uwzględnieniem posuszu oraz drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe.
nazwa
podmiotu:
Rafał Maciejczak
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/34

data: 15 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie, że wniosek Państwa Michalskich o pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu z działki o nr ew. 181/3, obręb Przysypka, gmina Chodecz, nie może być załatwiony w ustawowym terminie miesięcznym ze względu na charakter sprawy wymagającej wyjaśnienia, przeprowadzenia oględzin, zapewnienia aktywnego udziału stronom oraz uzyskania opinii innego organu.
zamawiający: Milena i Michał Michalscy
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/33

data: 15 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Baruchowo na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z pasa drogi gminnej na działce o nr ew. 294, obręb Okna, gmina Baruchowo.
zamawiający: Gmina Baruchowo
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/36

data: 14 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego w pasie drogowym na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Dąbrówka, gmina Kowal.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Kowal
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/35

data: 14 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym na działce gminnej nr 81 w miejscowości Falborz, gmina Brześć Kujawski.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/32

data: 14 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie, że wniosek Państwa Agnieszki i Macieja Kwiatkowskich o wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych ujęcia wód podziemnych w utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Dąbrówka, działka nr 35/2, gmina Kowal, nie może być załatwiony w ustawowym terminie miesięcznym, ze względu na charakter sprawy wymagającej wyjaśnienia przed wydaniem przedmiotowej decyzji.
zamawiający: Agnieszka i Maciej Kwiatkowscy
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/31

data: 14 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie, że wniosek Państwa Agnieszki i Macieja Kwiatkowskich o wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Grabkowo, działka nr 108/2, gm. Kowal, nie może być załatwiony w ustawowym terminie miesięcznym, ze względu na charakter sprawy wymagającej wyjaśnienia przed wydaniem przedmiotowej decyzji.
zamawiający: Agnieszka i Maciej Kwiatkowscy
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/30

data: 14 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Baruchowo o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na działce o nr ew. 366 w m. Okna, gmina Baruchowo.
zamawiający: Gmina Baruchowo
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/34

data: 13 lutego 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Pani Emilii Marczewskiej i Pana Mariusza Ruczewskiego o wyrażenie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu - przedwczesny wyrąb, na działce o nr ew. 103 w miejscowości Kosinowo, gmina Włocławek.
dane
wnioskodawcy:
Emilia Marczewska i Mariusz Ruczewski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8671) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij