Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 7572) starsze karty »
numer wpisu:

2016/I/393

data: 25 lutego 2017
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuję do wydania pozwolenia wodnoprawnego na:  przebudowę urządzenia wodnego - odcinka rowu melioracji szczegółowej na rurociąg melioracyjny, na długości 128 m, o średnicy 500 mm, położonego na dz. nr 70/2, na wysokości działek nr 63/3 i 77, w obr. ewid. Kolonia Dębice, gm. Włocławek.
zamawiający: Tadeusz i Zofia Zaparuszewscy
wykonawca: Stanisław Bonowicz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/52

data: 20 lutego 2017
zakres przedmiotowy: wniosku Gminy Brześć Kujawski, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 190429C na dz. nr 168 w m. Starobrzeska Kolonia, obr. Stary Brześć, gm. Brześc Kujawski”
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/53

data: 17 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego sużącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Rzadka Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Rzadka Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski (dz. o nr ewid. 89, obręb Rzadka Wola Wieś) dla potrzeb nawadniania (deszczowania) upraw rolno-warzywnych).
zamawiający: Krzysztof Żelazek
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/62

data: 15 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja orzekająca o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce nr 108/2 w miejscowości Cyprianka, gm. Fabianki.
nazwa
podmiotu:
Marek Szychulski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/H/2

data: 15 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Zmiana - zgłoszenie instalacji stacji bazowe telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT_44139_Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1
podmiot: POLKOMTEL S.A.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/60

data: 14 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków poprzez dwa poletka drenażowe do wprowadzania ścieków bytowych w grunt z budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie, gm. Lubraniec oraz odprowadzenie do ziemi poprzez dwa poletka rozsączające oczyszczonych ścieków bytowych z budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie, gm. Lubraniec, po uprzednim oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
nazwa
podmiotu:
Gmina Lubraniec
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/59

data: 14 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków poprzez dwa poletka drenażowe do wprowadzania ścieków bytowych w grunt z budynku Publicznego Gimnazjum w Siemnówku, gm. Lubraniec oraz odprowadzenie do ziemi poprzez dwa poletka rozsączające oczyszczonych ścieków bytowych z budynku Publicznego Gimnazjum w Siemnówku, gm. Lubraniec, po uprzednim oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
nazwa
podmiotu:
Gmina Lubraniec
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/58

data: 14 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Zmienić w części decyzję ostateczną Starosty Włocławskiego, znak: OŚB.6341.81.2016 z dnia 26.01.2016r. na likwidację urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego w km 2 + 970 rowu Mała Rosica w Płocku, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 620/3 obręb 1 Podolszyce – Borowiczki, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni (F3) Osiedle Podolszyce Północ w Płocku oraz wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego P-1 w km 3 + 027 rowu Mała Rosica w Płocku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 620/3 obręb 1 Podolszyce – Borowiczki, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popiełuszki i ronda po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku, poprzez: oznaczone w pkt. I decyzji wyrazy: „Gminie Miasto Płock” otrzymują brzmienie: „Prezydentowi Miasta Płocka”.
nazwa
podmiotu:
Prezydenta Miasta Płocka
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/B/57

data: 14 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Zmiana w części decyzji ostatecznej Starosty Włocławskiego znak: OŚB.6341.37.2016 z dnia 25.05.2016r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu „Mała Rosica” w km 2 + 970 do 3 + 010 jego biegu, (działki nr 620/3, 414/1 oraz 416/8 obr. 0001 Podolszyce Borowiczki), poprzez wykonanie przepustu konstrukcji żelbetowej o długości 40,00 m, w ramach inwestycji pn: „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną, do skrzyżowania z ul. Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniem Centrum Handlowo-Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku, poprzez:  oznaczone w pkt. I decyzji wyrazy: „Gminie Miasto Płock” otrzymują brzmienie: „Prezydentowi Miasta Płocka”.
nazwa
podmiotu:
Prezydenta Miasta Płocka
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2017/I/50

data: 14 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „MODLIBÓRZ” w kategorii C1”, gm. Lubień Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.
zamawiający: Marek Nowaczewski
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 7572) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij