Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8874) starsze karty »
numer wpisu:

2018/I/101

data: 18 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 390 obręb Wieniec.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/91

data: 14 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Kuźnice, działka ewidencyjna numer 50/8, obręb Kuźnice 0012, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Piotr Lewandowski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/90

data: 12 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca Gminie Baruchowo należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Włocławskiego OŚB.613.2.19.2013 z dnia 18 marca 2013r. za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo w związku z nasadzeniem 26 sztuk krzewów gatunku berberys.
nazwa
podmiotu:
Gmina Baruchowo
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/89

data: 12 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca Gminie Baruchowo należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Włocławskiego OŚB.613.2.20.2013 z dnia 19 marca 2013r. za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr 31 w miejscowości Skrzynki, gmina Baruchowo w związku z nasadzeniem 5 sztuk drzew gatunku klon czerwony oraz 7 sztuk krzewów gatunku żywotnik zachodni.
nazwa
podmiotu:
Gmina Baruchowo
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/87

data: 12 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Zmian w części decyzji Starosty Włocławskiego znak: OŚB. 6224.3.2016 z dnia 28.12.2016r. udzielającej Przedsiębiorstwu Rolno – Spożywczemu Józef Piecuch, Popowo Toruńskie, ul. Krótka 1, 87-148 Łysomice, Zakład w Bogucinie 141A, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, z instalacji dwóch emitorów komór wędzarniczych, położonych w m. Bogucin, w obr. ewid. Wilczeniec Bogucki, gm. Fabianki, pow. włocławski, w zakresie określenia dopuszczalnej wielkości emisji wprowadzanych do środowiska dla pyłu PM10 µm oraz PM 2,5 µm
nazwa
podmiotu:
Przedsiębiorstwo Rolno – Spożywcze Józef Piecuch
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/92

data: 11 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Włocławek o wydanie pozwolenia na odstrzał redukcyjny lub odłów lisów w miejscowości Dobra Wola, gmina Kruszyn.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Włocławek
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/88

data: 7 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej na działce nr 89 w miejscowości Sokołowo Parcele.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/87

data: 7 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr 26 w miejscowości Brześć Kujawski Miasto II.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/88

data: 7 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów jurajskich na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Skibice, działka nr 82/36, gmina Choceń".
nazwa
podmiotu:
Alina i Marek Lewandowscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/86

data: 7 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: ,,Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich w miejscowości Chełmica Duża", działka o nr ewid. 5/2, obręb ewid. Chełmica Duża, gmina Fabianki.
nazwa
podmiotu:
Dariusz i Małgorzata Korpusińscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8874) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij