Menu

wybory samorządowe 2014 r.

wybory samorządowe 2010 r.

wybory samorządowe 2006 r.

powiat

informacje o stanie powiatu

finanse i mienie powiatu

organy powiatu

akty prawa miejscowego

programy dotyczące realizacji zadań publicznych

starostwo powiatowe

bezpieczeństwo

załatwianie spraw w starostwie

akty publicznoprawne, protokoły

akty cywilnoprawne

stanowiska, oceny i wystąpienia organów powiatu w spr. publicznych

wystąpienia, stanowiska i odpowiedzi funkcjonariuszy publicznych powiatu

kontrole zewnętrzne

informacje o środowisku i jego ochronie

zamówienia publiczne

ogłoszenia

ogłoszenia o zbywaniu mienia

informacje nieudostępnione

jednostki organizacyjne - bip

powiatowe jednostki prawne - bip

służby, inspekcje, straże - bip

inne jednostki organizacyjne - bip

Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 4731) starsze karty »
numer wpisu:

2014/A/504

data: 31 lipca 2014
zakres przedmiotowy: w sprawie wydania decyzji o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działce o numerze ew. 70/6 w m. Kucerz gm. Lubanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej ,,GRONEKO"
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/I/512

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Wniosek p. Mirosława Świecika o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowego składającego się z wlotu żelbetowego, typu dokowego, osadzonego w km 1 + 550 skarpie rzeki Chełmiczki, położonego na dz. nr 359 obr. ewid. Zarzeczewo w m. Urszulewo gm. Fabianki, studni z kręgów betonowych o śr. 1,0 m, H-3,5 m zlokalizowanej na dz. nr 37/4 obr. ewid. Zarzeczewo stanowiącej własność inwestora oraz 2,50 m odcinka rurociągu betonowego o śr. 400 mm, łączącego wlot ze studnią - pobór wód powierzchniowych z rzeki Chełmiczki w m. Urszulewo gm. Fabianki do nawodnień deszczownianych gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego położonego na dz. nr 37/4 obr. ewid. Zarzeczewo w m. Urszulewo gm. Fabianki
dane
wnioskodawcy:
Mirosław Swiecik
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławkuwo

numer wpisu:

2014/A/625

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa na działce nr ew. 25/8 ROD „Przyszłość” we Włocławku
dane
wnioskodawcy:
Alina i Kazimierz Frankowscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/A/547

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Zatwierdzenie "Dodatku Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego - piasku OTMIANOWO w kat. C1" (m. Otmianowo, gm. Boniewo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie).
dane
wnioskodawcy:
Anna Molewska
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/A/487

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Wniosek o zgodę na pozyskanie drewna - na działce nr ew. 123 w m. Grójec, gm. Boniewo
dane
wnioskodawcy:
Wójcińska Urszula
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/B/637

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Decyzja udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie oraz eksploatacje pomostu pływającego w ramach zadania :"Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m.Brześć Kujawski na działkach Nr 109/1,109/2,74/2 i 73/16 położonych w obr.ewid.Miasto Brześć Kujawski 2,gm.Brześć Kujawski.
nazwa
podmiotu:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/B/465

data: 30 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni głębinowej Nr 2 oraz pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia w Wietrzychowicach, gm. Izbica Kujawska oraz odprowadzenie wód popłucznych z SUW w Wietrzychowicach do przydrożnego rowu.
nazwa
podmiotu:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/B/633

data: 29 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Decyzja udzielająca pozwolenia wodno - prawnego na rozbudowę istniejącego stawu ziemnego do planowanych wymiarów z przeznaczeniem na zbiornik melioracyjno -retencyjny służący odwodnieniu gruntów w siedlisku gospodarstwa rolnego na terenie działki nr 96/1 położonej przy drodze powiatowej w obr.ewid.Lubanie, gm.Lubanie .
nazwa
podmiotu:
Marianna Baranowska
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2014/B/527

data: 29 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Decyzja - Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu wędkarskiego na palach metalowych i pokładzie drewnianym, położonego częściowo na wodach jeziora Ługowiska dz. nr 127 w obr. ewid.. Niemojewo gm. Choceń.
nazwa
podmiotu:
Jacek Jałoszynski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławkuwo

numer wpisu:

2014/B/467

data: 29 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Zatwierdzenie "Projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem Nr 1 w m. Szpetal Górny, gm. Fabianki" (dz. nr 202, obręb Szpetal Górny).
nazwa
podmiotu:
Krzysztof Buczkowski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 4731) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij