Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 6525) starsze karty »
numer wpisu:

2016/I/76

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o określenie zadań gospodarczych dla lasu rosnącego na działce o nr ewid. 138 w miejscowości Bagno, gm. Lubień Kujawski, stanowiącej własność wnioskodawcy.
zamawiający: Mirosław Gawłowski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/I/37

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na możliwość przeprowadzenia redukcyjnego odstrzału zajęcy w sadach zlokalizowanych w w miejscowościach Śmiłowice oraz Skibice, gm. Choceń.
zamawiający: Piotr Jędrzejewski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/495

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi istniejącymi wylotami wód opadowych i roztopowych z obwodnicy miasta Kowal w ciągu drogi krajowej nr 91 od km 254+550 do km 258+600.
zamawiający: Artur Szymańczyk - Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/479

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie z art. 10 KPA o przystąpieniu do wydania decyzji w sprawie wniosku Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej działki nr 285 położonej w m. Brześć Kujawski, obręb Miasto Brześć Kujawski 1, stanowiącej własność Gminy Brześć Kujawski.
zamawiający: Burmistrz Brześcia Kujawskiego
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/478

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie z art. 10 KPA o przystąpieniu do wydania decyzji w sprawie wniosku Wójta Gminy Fabianki o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej działki nr 24 położonej w m. Skórzno, stanowiącej własność Gminy Fabianki.
zamawiający: Wójt Gminy Fabianki
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/476

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuję do wydania decyzji w sprawie wniosku Grzegorza Wojciechowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - odcinka rowu melioracji szczegółowej na rurociąg, położonego na dz.nr 1.113 w obr. ewid. 0033 Zdzisławin gm. Izbica Kujawska.
zamawiający: Grzegorz Wojciechowski
wykonawca: Jerzy Ciesielski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/475

data: 21 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuję do wydania decyzji w sprawie wniosku Magdaleny Jaworskiej o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie stawu melioracyjnego, retencyjnego na działce nr 273 obręb. Świszewy gm. Izbica Kujawska 2) pobór wody powierzchniowej ze stawu, zlokalizowanego na działce nr 273/2 obręb. Świszewy gm. Izbica Kujawska, do nawodnień upraw rolnych na dz. nr 273 i 274 o powierzchni ok.2,50 ha, w okresie od 01 kwietnia do 30 września,
zamawiający: Magdalena Jaworska
wykonawca: Stanisław Bonowicz
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/I/494

data: 19 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego ww km 2+970 rowu Mała Rosica w Płocku, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 620/3, obręb 1 Podolszyce-Borowiczki, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni (F3) Osiedle Podolszyce Północ w Płocku oraz na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego P-1 w km 3+027 rowu Mała Rosica w Płocku, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 620/3, obręb Podolszyce-Borowiczki, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popiełuszki i ronda po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku.
zamawiający: Mariusz Andler - Pełnomocnik Gminy Miasto Płock
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/A/16

data: 18 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Wniosek o wyrażenie zgody na możliwość przeprowadzenia redukcyjnego odstrzału zajęcy w sadach zlokalizowanych w w miejscowościach Śmiłowice oraz Skibice, gm. Choceń.
dane
wnioskodawcy:
Piotr Jędrzejewski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2015/A/543

data: 18 grudnia 2015
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej: „Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem Nr 1 w miejscowości Wichrowice, gm. Choceń” (działka o nr ewid. 73, obręb Wichrowice).
dane
wnioskodawcy:
Piotr i Marzena Ćwiklińscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 6525) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij