Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 8168) starsze karty »
numer wpisu:

2016/B/490

data: 12 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Szczutkowo, działka ewidencyjna numer 99/1, obręb Szczutkowo 0022, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
nazwa
podmiotu:
Anna i Tomasz Składanowscy
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/B/489

data: 12 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Kuczyna, działka ewidencyjna numer 113, obręb Kuczyna 0014, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
nazwa
podmiotu:
Krzysztof i Alina Spychalscy.
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/I/650

data: 12 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Kazanie (działka o nr ewid. 100/4, obręb Kazanie) dla potrzeb uzupełniania wody w stawie oraz do nawodnień upraw rolnych położonych w miejscowości Kazanie, gmina Lubraniec.
zamawiający: Mirosław Ptaszyński
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/I/637

data: 12 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania decyzji, w sprawie wniosku w sprawie wniosku Roberta Miękus – Pełnomocnika Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w postaci przekroczenia rzeki Zgłowiączki w km 15 + 000 gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Gostynin, odbudowy koryta rzeki oraz pobór wody do prób ciśnieniowych i zrzut ścieków.
zamawiający: Robert Miękus - Pełnomocnik Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/I/636

data: 12 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: zawiadamiam, że przystępuje do wydania decyzji, w sprawie wniosku w sprawie wniosku Tadeusza Jaskólskiego i Anny Walczak – Tretyn o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:  przebudowę urządzenia wodnego - odcinka rowu melioracji szczegółowej na rurociąg melioracyjny, na długości 143 m, o średnicy 500 mm, położonego na działce S.P. nr 445/6, (przy dz. nr 463,462,461,451,452 i 453) oraz na dz. 460/2, 460/3 i 460/4 obr. ewid. Przydatki Gołaszewskie, gm. Kowal.
zamawiający: Tadeusz Jaskólski i Anna Walczak - Tretyn
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/A/533

data: 9 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek o określenie zadań gospodarczych na działce o nr ewid. 10/1, obręb Krzewie II, gmina Lubień Kujawski.
dane
wnioskodawcy:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Oddział w Warszawie
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/B/480

data: 9 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Kuźnice (dz. o nr ewid. 8/1, obręb Kuźnice) oraz pobór wody ze studni głębinowej w m. Kuźnice, gm. Choceń, a także na wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Śmiłowice Pustki (dz. o nr ewid. 7/1, obręb Śmiłowice 2) oraz pobór wody ze studni głębinowej w m. Śmiłowice Pustki, gm. Choceń.
nazwa
podmiotu:
Tomasz Piasecki
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/I/642

data: 9 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "„Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego remontu gazociągu Gustorzyn-Gostynin na przekroczeniu rzeki Zgłowiączki w miejscowości Kąty Kolonia, gmina Brześć Kujawski”.
zamawiający: Robert Miękus - Pełnomocnik Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/A/506

data: 8 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Smólsk, działka ewidencyjna numer 286/2, obręb Smólsk 0028, gmina Włocławek, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
dane
wnioskodawcy:
Janusz Ruciński
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2016/A/501

data: 8 grudnia 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek Łukasza Szafrańskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1.0. wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód powierzchniowych na rzece Chodeczce w km 6+210, w obr.ewid. Kłobia Wieś, gm. Lubraniec, o poniższych parametrach: 1.1.lokalizacja ujęcia – w skarpie rzeki Chodeczki, na działce o nr ewid. 63 – obręb ewid. Kłobia Wieś, gm. Lubraniec, należącej do Skarbu Państwa; 1.2. dane charakteryzujące ujęcie brzegowe: wlot żelbetowy typu dokowego osadzony w skarpie rzeki Chodeczki w km 6+210, połączony rurociągiem z rur PEHD, o średnicy 400 mm, długości 2,5m ze studnią czerpną Ø 1,0m i z osadnikiem 1,0 m, poniżej wlotu rurociągu (dz. nr 200); 2.0. szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód powierzchniowych z rzeki Chodeczce w km 6+210, w obr.ewid. Kłobia Wieś, gm. Lubraniec Lubienki (bez piętrzenia) do nawodnień deszczownianych upraw rolno-warzywnych o łącznej powierzchni do 16,00 ha, w okresie od 01 kwietnia do 30 września w ilości: Qmax.h = 0,008 m3/s Qmax.h = 30,0 m3/h Qśr.d = 300,0 m3/d Qmax.r. = 22500,0 m3/r
dane
wnioskodawcy:
Łukasz Szafrański
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 851 - 860 (z 8168) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij