Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział  Finansowo-Księgowy
ul. Cyganka 28,
87-800 Włocławek
pok. 29,30,31,32,33
e-mail starostwo@powiat.wloclawski.pl
tel. 54 230-46-19 (Skarbnik Powiatu i Naczelnik Wydziału)
tel. 54 230-46-70 (Główny Księgowy)
tel. 54 230-46-06 (budżet i sprawozdawczość)
tel. 54 230-46-17 (księgowość, płace)

Skarbnik Powiatu i Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego: Iga Przystałowska

Główny Księgowy: Irena Nowakowska

Wydział Finansowo-Księgowy realizuje zadania w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu, nadzoru i kontroli jego wykonywania, obsługi finansowo-księgowej starostwa oraz przygotowywania i wykonywania kontroli finansowej.

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu;
 2. dokonywanie bieżącej analizy i kontroli sprawozdań i rozliczeń pod względem finansowym dotyczących wykorzystania dotacji budżetowych przekazywanych przez powiat innym podmiotom, a także okresowych analiz z wykonania budżetu powiatu i budżetu starostwa;
 3. przygotowywanie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej starostwa;
 5. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu oraz budżetu starostwa;
 6. naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników starostwa;
 7. dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych;
 8. dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz podatku VAT;
 9. naliczanie i dokonywanie wypłat diet dla radnych na podstawie wykazów obecności sporządzanych przez inne komórki organizacyjne właściwe w sprawach obsługi rady
  i zarządu;
 10. prowadzenie obsługi finansowej Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszy celowych prowadzonych w ramach finansowania określonych zadań;
 11. prowadzenie rozrachunków z tytułu należności Skarbu Państwa;
 12. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności budżetowych i Skarbu Państwa głównie poprzez wysyłanie upomnień, składanie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;
 13. przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia sądowej egzekucji należności budżetowych
  i Skarbu Państwa i przekazywanie jej na stanowisko radcy prawnego;
 14. bieżące informowanie stanowiska radcy prawnego o wynikach sądowej egzekucji należności budżetowych i Skarbu Państwa;
 15. współdziałanie z bankami, urzędem skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową;
 16. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu dokumentów księgowych, a także projektów uchwał rady i zarządu dotyczących w szczególności: budżetu, finansów, trybu udzielania i rozliczania dotacji;
 17. udział w realizacji zadań w zakresie planowania i realizacji kontroli zarządczej poprzez planowanie oraz wykonywanie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz komórkach organizacyjnych starostwa zgodnie z zasadami i w zakresie określonym przez starostę;
 18. prowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych powiatu;
 19. współdziałanie z Regionalna Izbą Obrachunkową i innymi organami kontrolnymi;
 20. dokonywanie kontroli na zlecenie rady oraz ewentualne uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną;
 21. sporządzanie informacji, ocen i analiz z zakresu kontroli, dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej, rady i zarządu;
 22. prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo-księgowych wpływających do starostwa – według zasad i w sposób określony w przepisach prawa oraz wewnętrznych zarządzeniach starosty;
 23. sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz terminowością regulowania zobowiązań;
 24. podejmowanie i prowadzenie spraw związanych z ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie w starostwie, jednostkach organizacyjnych powiatu i innych jednostkach utworzonych przez powiat dyscypliny finansów publicznych, w tym przygotowywanie projektów zawiadomień właściwego rzecznika dyscypliny o takich okolicznościach;
 25. sprawowanie nadzoru nad gospodarką mieniem powiatu, w tym nad opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu i sposobu gospodarowania składnikami majątku wchodzącego w skład mienia powiatu, przygotowywaniem
  i przeprowadzaniem inwentaryzacji majątku powiatu oraz procesem jego ubezpieczenia;
 26. wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału
   z zarządzeń i decyzji starosty.


Wytworzył: Rada Powiatu (25 lutego 2011)
Opublikował: Gracja Hofman (25 lutego 2011, 08:26:43)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (5 sierpnia 2014, 11:37:31)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4637

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij