Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2021 Ogłoszenie o posiadaniu do likwidacji zbędnych środków trwałych Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Wydruki głosowań z XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Regulamin dojazdy Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Wytyczne dla stażodawców Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Regulamin organizacji stażu Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów 2020 Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 WYKAZ dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – Lubraniec – Miasto Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego – Lubień Kujawski Miasto Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 WYKAZ dotyczący sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Włocławskiego – Chodecz Miasto Szczegóły