Strona główna

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/297/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/296/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/295/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Włocławski oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/294/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/293/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie drogowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/292/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 UCHWAŁA NR XXXV/291/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2021 ZP.272.2.26.2021-Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej w ramach Projektu pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2021 UCHWAŁA NR 532/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych dotowanych przez Powiat Włocławski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2021 UCHWAŁA NR 531/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia grupy Uczestników/-czek Projektu na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, w związku z realizacją projektu pn. „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szczegóły