Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8881) starsze karty »
numer wpisu:

2018/A/95

data: 22 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Zakładu Produkcyjno - Handlowego „ROLMET” inż. Wojciech Ciechurski, ul. Gołębia 5, 87-800 Włocławek, o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Zakładzie zlokalizowanym w m. Bogucin 141A, 141C, 87-811 Fabianki ( dz. ewid. 1/2, 1/3 i 1/5 )
dane
wnioskodawcy:
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ROLMET” inż. Wojciech Ciechurski,
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/94

data: 22 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego w pasie drogi gminnej na działce nr 67 w miejscowości Brzezie.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Brześć Kujawski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/92

data: 22 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca Gminie Lubanie w całości postępowanie w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ew. 77/14 i 77/10 w miejscowości Lubanie.
nazwa
podmiotu:
Gmina Lubanie
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/104

data: 22 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu gruntu pokrytego wodami dz. nr 276 obr. 0017 Modzerowo, gm. Izbica Kujawska przekazanego decyzją Starosty Włocławskiego znak: GG.VI.7012-20-1/2004 z dnia 29.11.2004r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 kpa, informuję, że postępowanie dobiega końca, w związku z czym przed wydaniem decyzji, w w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28, w Referacie Ochrony Środowiska
zamawiający: 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,
wykonawca: -
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/103

data: 21 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu na działce nr 11 obręb Nowa Wieś, gmina Lubień Kujawski.
zamawiający: Daria Łukaszewicz
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/102

data: 21 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku gminy Brześć Kujawski o wyrażenie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu na działkach nr 151/1, 156/1, 158, 160 obręb Machnacz, gm. Brześć Kujawski.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/I/101

data: 18 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wniosku Gminy Brześć Kujawski o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 390 obręb Wieniec.
zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
wykonawca: Starosta Włocławski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/91

data: 14 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Kuźnice, działka ewidencyjna numer 50/8, obręb Kuźnice 0012, gmina Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie".
nazwa
podmiotu:
Piotr Lewandowski
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/A/93

data: 13 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu gruntu pokrytego wodami dz. nr 276 obr. 0017 Modzerowo, gm. Izbica Kujawska przekazanego decyzją Starosty Włocławskiego znak: GG.VI.7012-20-1/2004 z dnia 29.11.2004r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
dane
wnioskodawcy:
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, ul. Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

numer wpisu:

2018/B/90

data: 12 czerwca 2018
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca Gminie Baruchowo należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Włocławskiego OŚB.613.2.19.2013 z dnia 18 marca 2013r. za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo w związku z nasadzeniem 26 sztuk krzewów gatunku berberys.
nazwa
podmiotu:
Gmina Baruchowo
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 8881) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij