Regulamin pomocy materialnej

1. Formami pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetowych na ten cel są:
    a) stypendia socjalne,
    b) stypendia szkolne za wyniki w nauce,
    c) zasiłek losowy,
    d) zakwaterowanie w internacie  i korzystanie z posiłków Zespołu  Szkół w   Lubrańcu,
    e) stypendium MEN  dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
    f) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
    g) stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.
3. O wysokości i rodzaju świadczeń  decyduje szkolna komisja, której członkami są:
     wychowawcy klas, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego . Uchwałę Komisji zatwierdza Dyrektor.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Częstotliwość posiedzenia komisji uzależniona jest od potrzeb.
5. Stypendium socjalne w zależności od sytuacji materialnej może być przyznane w pełnej  lub częściowej wysokości. W pełnej wysokości stanowi dwukrotność zasiłku rodzinnego i wypłacane jest co miesiąc z góry. Stypendium w częściowej wysokości stanowi od 30% do  80%  stypendium pełnego.
6. Stypendium szkolne  za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi po pierwszym roku nauki, którego średnia ocen za ostatni semestr wynosi 4,5. Stypendium stanowi dwukrotność  zasiłku rodzinnego. Wypłacane jest jednorazowo po semestrze.
7. Zasiłek losowy może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, jego wysokość nie może być wyższa niż pięciokrotność zasiłku rodzinnego i może być wypłacany jednorazowo lub kilkakrotnie w okresie roku szkolnego.
8. Uczniowi, który wymaga szczególnej opieki w zakresie żywienia lub znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (rodziny) może być refundowana całkowita lub częściowa opłata ponoszona przez niego w stołówce. Częściowa opłata i częściowa refundacja opłaty kosztów wyżywienia stanowi  od 30% do 80% całkowitej opłaty za wyżywienie.
9. Stypendium MEN dla wybitnie uzdolnionych uczniów może być przyznane uczniom szkoły średniej. Wniosek o przyznanie stypendium składa do Kuratora Oświaty Rada Pedagogiczna.
10.Stypendium Prezesa RM przyznaje się uczniowi szkoły średniej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który spełnił warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią  stopni, albo wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów  stopnie co najmniej dobre. Stypendium Prezesa RM przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca roku szkolnego, wypłaca się w dwóch ratach: do 30 listopada, za okres od września do grudnia, do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca . Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia się Radzie Pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata.
11.Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje się uczniowi, który uzyskał średnią ocen 4,5, wykazuje szczególne osiągnięcia i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium wypłaca się raz w miesiącu, od września do czerwca roku szkolnego.
12.Uczniowie pragnący otrzymać pomoc materialną składają do Dyrektora podanie zaopiniowane przez wychowawcę klasy. Szczegółowe kryteria  ustala szkolna komisja stypendialna uwzględniając sytuację materialną uczniów i możliwości finansowe szkoły. 13.Uczniom powtarzającym rok nie przyznaje się pomocy materialnej na czas powtarzanego roku.
14.Stypendium nie przyznaje się uczniowi, który otrzymał ocenę nieodpowiednią z zachowania.


Wytworzył: Marek Kaźmierski (16 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Kaźmierski (17 grudnia 2011, 22:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij