Tryb kwalifikowania, zasady przyjmowania dzieci do placówki

TRYB KWALIFIKOWANIA, ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI
         DO PLACÓWKI.

1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest skierowanie Starosty Powiatu Włocławskiego lub upoważnionej przez niego osoby.
2. Wraz ze skierowaniem organ kierujący przesyła:
a. postanowienie sądu rodzinnego;
b. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu rodziców;
c. poświadczenie zameldowania na pobyt stały;
d. orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczka zdrowia;
e. dokumenty szkolne;
f. aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka, oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i jego rodziny.
3. Placówka obowiązana jest przyjąć bez skierowania, oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub orzeczenia sądu, każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego zdrowia lub życia.
4. Dyrektor placówki obowiązany jest powiadomić niezwłocznie, w ciągu 24 godzin, właściwy sąd rodzinny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie o przyjęciu dziecka.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może przyjąć dziecko bez skierowania na podstawie wniosku rodziców, opiekuna prawnego lub samego dziecka.
6. Liczba dzieci przyjętych do placówki nie może być większa niż 15% miejsc przeznaczonych dla dzieci.
7. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki powiadamia w ciągu 48 godzin sąd rodzinny, organ prowadzący i powiatowe centrum pomocy rodzinie.
8. Dzieci przyjęte bez skierowania należy zdiagnozować i poddać ocenie zespołu.
9. Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się o każdym czasie.
10. Dzieci do placówki przyjmuje dyrektor, pedagog lub inny pracownik pedagogiczny pracujący w czasie dowiezienia dziecka.
11. Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy przyjęcia do placówki.
12. Rodzeństwa, w miarę posiadanych miejsc, są kierowane do tej samej grupy wychowawczej.
13. Pobyt dziecka w placówce ustaje w przypadku:
a.  powrotu dziecka do rodziców;
b.  zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki;
c.  usamodzielnienia się dziecka;
d.  orzeczenia sądu rodzinnego o zakończeniu pobytu w placówce.
14. Usamodzielniany wychowanek otrzymuje pomoc według obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów.
15. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor placówki:
a. przeprowadza postępowanie wyjaśniające;
b. powiadamia w ciągu 24 godzin:
- rodziców (opiekuna prawnego);
- policję;
- sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia;
- powiatowe centrum pomocy rodzinie.
16. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół, ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i kieruje sprawę do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub sądu rodzinnego, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce.
17. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszania zasad współżycia w placówce, dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.


Wytworzył: Stanisław Andrzej Studziński (4 marca 2003)
Opublikował: Monika Sawoszczuk (11 sierpnia 2003, 11:09:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4834

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij