Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu 517/21 28.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 517/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2022 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 516/21 25.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 516 /21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Porozumienia 40/2021 11.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE ES/5330/1/2021 w sprawie planowanych dyżurów na terenie gminy oraz zasad współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Szczegóły
Porozumienia 39/2021 11.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE ES/5330/4/2021 w sprawie planowanych dyżurów na terenie gminy oraz zasad współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 515/21 25.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 515/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 Szczegóły
Porozumienia 38/2021 11.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE ES/5330/5/2021 w sprawie planowanych dyżurów na terenie gminy oraz zasad współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Szczegóły
Porozumienia 37/2021 01.01.2022 Obowiązujący POROZUMIENIE ES/5330/2/2021 w sprawie planowanych dyżurów na terenie gminy oraz zasad współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 514/21 25.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 514/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za III kwartał 2021 r. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 513/21 25.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 513/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 512/21 25.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 512/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 Szczegóły
« 1 2 3 101 102 »