Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.10.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 286, obręb Wieniec, gm. Brześć Kujawski. Szczegóły
25.10.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 24/3, obręb Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski. Szczegóły
25.10.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 24/3, obręb Machnacz, gm. Brześć Kujawski. Szczegóły
25.10.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 88, obręb Brzezie, gm. Brześć Kujawski. Szczegóły
27.10.2021 Pismo Pismo o przyjęciu jako zgłoszenie: "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce o numerze ewidencyjnym 236/1 obręb 0019 położonej w miejscowości Zawada Piaski, gm. Baruchowo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie". Szczegóły
14.10.2021 Wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce o nr ewidencyjnym 38/28, obręb Dąb Mały, gm. Włocławek. Szczegóły
18.10.2021 Wniosek Wniosek o przyjęcie jako zgłoszenie: "Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce o numerze ewidencyjnym 236/1 obręb 0019 położonej w miejscowości Zawada Piaski, gm. Baruchowo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie". Szczegóły
20.10.2021 Zawiadomienie Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 na terenie prywatnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Wolica (działka nr 103 obręb 0007 Gustorzyn), gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie". Szczegóły
20.10.2021 Zawiadomienie Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 2 na terenie prywatnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Rzadka Wola parcele (działka nr 58/4), gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie". Szczegóły
20.10.2021 Decyzja Decyzja zatwierdzająca: "Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 3 w miejscowości Mikanowo, na działce ewidencyjnej numer 468 obręb 0010 Mikanowo, gmina Lubanie, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie". Szczegóły
« 1 2 3 4 193 194 195 »