Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
14.10.2021 26.10.2021 ZP.272.1.18.2021 „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” Szczegóły
13.10.2021 21.10.2021 ZP.272.1.19.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2021/2022” – z podziałem na 5 części Szczegóły
07.10.2021 22.10.2021 ZP.272.1.17.2021 „Budowa przejść dla pieszych z podziałem na 2 części” Szczegóły
28.09.2021 07.10.2021 ZP.272.1.16.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2021/2022” – z podziałem na 6 części Szczegóły
21.09.2021 06.10.2021 ZP.272.1.15.2021 „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych z podziałem na 3 części” Szczegóły
14.09.2021 29.09.2021 ZP.272.1.14.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 2+762 do km 3+743 – chodnik, długość odc. 981 mb” – II postępowanie Szczegóły
07.09.2021 21.09.2021 ZP.272.1.13.2021 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz egzaminów końcowych w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” – Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Szczegóły
03.09.2021 07.09.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”- ZP.272.2.18.2021 Szczegóły
30.08.2021 09.09.2021 ZP.272.1.11.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I” Szczegóły
27.08.2021 10.09.2021 ZP.272.1.9.2021 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz egzaminów końcowych w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” w podziale na 5 części – II postępowanie Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »