Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
25.06.2021 02.07.2021 ZP.272.2.17.2021 Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego z dnia 29.11.2019 r. Szczegóły
17.06.2021 24.06.2021 ZP.272.2.16.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne z podziałem na 3 części. Szczegóły
10.06.2021 18.06.2021 ZP.272.1.4.2021 „Bieżąca dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz złomowanie skasowanych, starych tablic dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku” Szczegóły
07.06.2021 19.07.2021 ZP.272.1.5.2021 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz egzaminów końcowych w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” w podziale na 5 części Szczegóły
02.06.2021 17.06.2021 ZP.272.1.6.2021 „Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku” Szczegóły
21.05.2021 26.05.2021 Zp.272.2.15.2021 Wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych na obecność przeciwciał IgG przeciw antygenom S wirusa SARS-CoV-2 metodą ilościową wraz z poborem materiału do badań dla mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Włocławskiego oraz uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu na terenie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Szczegóły
27.04.2021 05.05.2021 ZP.272.2.13.2021 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829″ Szczegóły
16.04.2021 27.04.2021 ZP.272.2.11.2021 Wykonanie usługi polegającej na organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu kursu z zakresu obsługi wózków widłowych oraz egzaminu państwowego przed Urzędem Dozoru Technicznego w celu uzyskania właściwego dokumentu uprawniającego do obsługi wózków widłowych w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Włocławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe Szczegóły
09.04.2021 16.04.2021 ZP.272.2.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne z podziałem na 4 części (przebudowy dróg) Szczegóły
10.03.2021 17.03.2021 ZP.272.2.6.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne z podziałem na 2 części: 1) Część 1 – „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno – opracowanie dokumentacji”; 2) Część 2 – „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 10 11 12 »