ZP.272.1.15.2021 „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych z podziałem na 3 części”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Powiat Włocławski
  • Tryb zamówienia publicznego Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 21.09.2021
  • Data składania ofert 06.10.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 06.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP/5w620jeyrt/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu.
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00187707
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian