ZP.272.1.18.2021 „Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Powiat Włocławski
  • Tryb zamówienia publicznego Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 14.10.2021
  • Data składania ofert 26.10.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 26.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00232791/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian