ZP.272.1.19.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2021/2022” – z podziałem na 5 części

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Włocławski
  • Tryb zamówienia publicznego Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 13.10.2021
  • Data składania ofert 21.10.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 21.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP/5w620jeyrt/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu.
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00230722
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian