Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownictwo Urzędu

Starosta Włocławski
ROMAN GOŁĘBIEWSKI


ul. Cyganka 28
pokój 36, II piętro

tel. 54 230-46-00
fax. 54 230-46-71

 

Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników.

Zadania i kompetencje starosty wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, statutu oraz uchwał organów powiatu.

Starosta, dla zapewnienia skutecznej realizacji swoich obowiązków i zadań określonych w przepisach prawa, wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjnym, porządkowym i normatywnym.

Wicestarosta
KAROL ANTONI MATUSIAK

ul. Cyganka 28
pokój 34, II piętro

tel. 54 230-46-00
fax. 54 230-46-71

 

Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podlegające mu jednostki organizacyjne powiatu, w ramach dokonanego przez starostę podziału obowiązków w powyższym zakresie;
3) wykonywanie zastępstwa starosty podczas jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez starostę obowiązków i kompetencji;
4) wykonywanie innych zadań ustalonych przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Etatowy członek zarządu
JAN AMBROŻEWICZ

ul. Stodólna 68
pokój 105, II piętro

tel. 54 230-46-56
fax. 54 230-46-71

 

Do zadań etatowego członka zarządu w szczególności należy:
1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podlegające mu jednostki organizacyjne powiatu, w ramach dokonanego przez starostę podziału obowiązków w powyższym zakresie;
3) wykonywanie innych zadań ustalonych przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Sekretarz Powiatu
MAŁGORZATA KRĘCICKA

ul. Cyganka 28
pokój 38, III piętro

tel. 54 230-46-12
fax. 54 230-46-71

e-mail: 

Sekretarz wykonuje zadania i obowiązki ustalone przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań, a także wynikające z udzielonych przez starostę upoważnień.

Sekretarz realizuje zadania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Sekretarz koordynuje pracą komórki Radców Prawnych.

Starosta może powierzyć sekretarzowi obowiązki kierowania Biurem Rady i Ochrony Informacji.

Skarbnik Powiatu
JOLANTA SAKOWSKA 

ul. Cyganka 28
pokój 30, II piętro

tel. 54 230-46-19
fax. 54 230-46-71

email: 

Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu powiatu oraz realizuje zadania i obowiązki określone w odrębnych przepisach, a także inne ustalone przez starostę w indywidualnym upoważnieniu oraz indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Ponadto Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego