Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski kierowane do rady

„Stosownie do art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) rada powiatu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności: zarządu powiatu oraz starosty,
a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dla których organem właściwym jest wojewoda. O właściwości rady powiatu do rozpatrywania wniosków rozstrzygają ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie kompetencji rady powiatu i mające zastosowanie do przedmiotu konkretnego wniosku”.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi
i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W przypadku skarg pisemnych:
– składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu, należy je kierować na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,
– składanych za pomocą telefaksu należy je kierować na nr 54 230 46 71,
– składanych za pomocą poczty elektronicznej należy je kierować na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl

Skargi wnoszone ustnie do protokołu, dotyczące zadań lub działalności: zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, przyjmowane są siedzibie starostwa powiatowego, w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, w dniach i godzinach pracy starostwa.
 
Niezależnie od powyższego Przewodniczący Rady – Pan Zygmunt Stanisław Wierzowiecki przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących działalności rady powiatu, a także skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest rada powiatu w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia. Uzgodnienia terminu można dokonywać telefonicznie bezpośrednio z Przewodniczącym – nr tel. 601 662 132 lub za pośrednictwem Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa – tel. 54 230 46 07.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego