Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

z dnia 12 lutego 2024 r.

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm)

 

zawiadamia się, że

                               

dnia 12 lutego 2024 r. zostało wydane postanowienie znak: BUD.6740.1.1179.2021.MZM prostujące oczywistą omyłkę zawartą w decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 19 lipca 2023 r. Nr ZRID 22/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

 

Rozbudowa i poszerzenie drogi w części ul. Polnej w Kowalu na działkach o nr ewid.: 233/1, 232/1, 235/1, 236/1, 1446, 1447, 1448, 238/2, 238/4, 239/2, 239/3, 1122, 1123/5, 1125/1, 1124/1, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal oraz na działce o nr ewid. 875, w obrębie ewidencyjnym Przydatki Gołaszewskie, gm. Kowal.

 

W decyzji sprostowano oczywistą omyłkę w ten sposób, że na stronie nr 2 w wierszu nr 2, licząc od góry, wskazanej wyżej decyzji wpisano: „…działki o nr ewid. 1124/1, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal…” zamiast: „…działki o nr ewid. 1124/1, 236/1, 1446, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal…”

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami w siedzibie Starostwa Powiatowego                               we Włocławku, ul. Stodólna 68, w pokoju nr 109 w godzinach pracy urzędu telefon  (54) 230-46-82                         

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Włocławskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

      

znak: BUD.6740.1.1179.2021.MZM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w terminie od ………………………………..do ……………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Burmistrz Miasta Kowal- 1 egz.
  2. Urząd Miasta Kowal

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)                     - 2 egz.

  1. Urząd Gminy Kowal

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)                     - 2 egz.

  1. Starostwo Powiatowe we Włocławku- 2 egz.

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)

  1. PDFSKM_554e24022215560.pdf (373,88KB)
     
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego